Od czego zależy kurs dolara kanadyjskiego ­– CAD?

Ekonomia to skomplikowana nauka, która z łatwością przyprawia o zawrót głowy. Inflacja, deflacja, wartość pieniądza, spekulacje – te, a także wiele innych pojęć i zależności to coś, co zazwyczaj nie jest zrozumiałe dla zwykłego człowieka. Dzisiaj postaramy się Wam przekazać odrobinę ekonomicznej wiedzy w przystępnej formie. Chcecie wiedzieć, od czego zależy kurs dolara kanadyjskiego? Czytajcie dalej!

Polityka i gospodarka państwa

Kursy dowolnej waluty w ogromnej mierze zależą od sytuacji państwa, w którym funkcjonuje ona jako oficjalny środek płatniczy. Dotyczy to zarówno ujęcia wewnętrznego, jak i międzynarodowego. Ogromne znaczenie mają decyzje osób rządzących krajem oraz stan gospodarki. Najważniejszymi czynnikami modyfikującymi wartość konkretnego pieniądza są:

  • PKB – Produkt Krajowy Brutto,
  • wzrost gospodarczy i inflacja,
  • poziom długu publicznego,
  • stopy procentowe,
  • rynek zagraniczny (np. proporcja importu do eksportu),
  • stopa bezrobocia.

Powyższe informacje dotyczą również dolara kanadyjskiego i jego kursu.

Rynek surowców a kurs CAD

Kanada należy do czołówki producentów ropy naftowej na świecie i to właśnie w wartości tego surowca można doszukiwać się kursu waluty kraju syropu klonowego. Potwierdzają to dane historyczne, a konkretniej – wykresy pokazujące korelację pomiędzy ceną baryłki ropy a kursem CAD.

Nie jest to dobra informacja dla kanadyjskiego rządu, gdyż obecnie obserwuje się wyraźny spadek zainteresowania ropą i jej wydobyciem. Oznacza to, że prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości wartość dolara będzie systematycznie spadać.

USD a kurs dolara kanadyjskiego

Niezwykle istotna jest także zależność pomiędzy kursem waluty Stanów Zjednoczonych a pieniądzem północnego sąsiada tego kraju. Rynki obu państw powiązane są ze sobą ścisłymi relacjami, co odbija się także na wartości dolara kanadyjskiego. Należy wspomnieć, że to właśnie z USA importowanych jest do Kanady najwięcej towarów, dlatego wspólne interesy tych północnoamerykańskich krajów mają tak ogromny wpływ na ich sytuację gospodarczą.

Jak dowodzi historia, również to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych może mieć wpływ na wartość CAD. Warto o tym pamiętać.

Podsumowanie

Kurs CAD uzależniony jest przede wszystkim od aktualnego stanu gospodarki Kanady ­– zarówno w ujęciu wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Istotne znaczenie mają również współpraca ze Stanami Zjednoczonymi oraz wartość ropy naftowej.

 

Aktualne kursy Dolara Kanadyjskiego znajdziemy na https://www.dobrykantor.pl/kurs-cad.html