Z czego składa się oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest jedną z ważniejszych decyzji w życiu. Dlatego też nie powinniśmy się zdawać jedynie na pomoc doradców finansowych, ale również podjąć się próby zrozumienia, jak działa kredyt hipoteczny i jakie wiążą się z nim opłaty.

Różnorodne opłaty

Na całkowity koszt kredytu składają się różnorodne opłaty, w których skład wchodzi nie tylko oprocentowanie kredytu, ale również różnego rodzaju prowizje, ubezpieczenia, marże i wile innych opłat, które będą uwzględnione w podpisywanej umowie.

Najprostszym, choć nie idealnym, sposobem na zrozumienie realnych kosztów kredytu jest sprawdzenie RRSO rozważanej oferty. RRSO jest to realna roczna stopa oprocentowania kredytu. Dzięki temu prostemu narzędziu od razu znamy realny koszt kredytu w wymiarze rocznym.

Oprocentowanie kredytu

Skupiając się na jednej z opłat, składających się na realny koszt kredytu, możemy wyróżnić oprocentowanie kredytu, które najczęściej jest najwyższym kosztem. Jest ono szczególnie ważne, gdy posiadamy kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym.

Każde oprocentowanie kredytu składa się z dwóch rzeczy. Z marży oraz stopy referencyjnej określanej, jako WIBOR. Możemy wyjść z założenia, że im niższy WIBIOR, tym wyższa marża narzucana przez bank. Ponadto marża jest stała i nie ulegnie zmianie w czasie spłaty kredytu, a WBIOR jest czynnikiem zmiennym.

WIBOR jest to stopa procentowa, zgodnie z którą banki udzielają pożyczek innym bankom i jest ona określana przez Radę Polityki Pieniężnej. Ma ona bezpośredni wpływ na oprocentowanie naszego kredytu. Banki najczęściej stosują WIBOR 3m, mogący ulec zmianie po trzech miesiącach oraz 6m.

Aktualnie w Polsce stawki WIBOR są bardzo niskie. Od marca 2015 r. WIBOR 3m, jak i 6m utrzymuje się poniżej 2%, jednakże powinniśmy być świadomi, że w przyszłości z pewnością ulegnie to zmianie i przełoży się na koszt zaciągniętego kredytu.

Zaciągnięcie kredytu

Musimy być świadomi, że aby został nam udzielony kredyt hipoteczny musimy nas odznaczać odpowiednia zdolność kredytowa. Poprzez zdolność banki rozumieją zarówno zdolność, finansową do spłaty kredytu, jak i nasze chęci, wolę spłaty. Poniżej zdolność kalkulator zdolności kredytowej ze strony Expander, z którego warto skorzystać myśląc o kredycie.

Zdolność kredytowa jest oceniona przez bank między innymi poprzez sprawdzenie naszej historii kredytowej, wykształcenia, stażu pracy, rodzaju umowy, na podstawie której świadczymy pracę. Sprawdzone zostaną źródła naszych przychodów i wszystkie wydatki. Aby ocenić naszą zdolność kredytową pomocne są kalkulatory zdolności kredytowej oraz kalkulatory kredytowe. Pierwsze z nich pokażą, na jaki kredyt nas stać, a drugi rodzaj ukaże, jaki będzie realny koszt zaciągniętego zobowiązania.